Voorwaarden

Voorwaarden

Supbraassemermeer

VERHUUR

  • Huur van een Sup/Kayak is geheel voor eigen risico. Je vrijwaart Supbraassemermeer voor ieder vorm van schade, schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.
  • Jongeren onder de 16 moeten onder begeleiding van een volwassenen te zijn.
  • Je bent in het bezit van tenminste zwemdiploma B.
  • Supbraassemermeer gaat ervan uit dat u in goede gezondheid verkeert. Mocht u last hebben van een blessure of andere fysieke klachten, dan word u geacht dit te melden.
  • Supbraassemermeer levert het materiaal en wij verwachten dat u zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat – verdwenen/kapotte peddels en eventuele schade aan ons materiaal dient te worden vergoed.
  • U verklaart dat u rekening houdt met de geldende vaarregels.
  • Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.